@ home

Kom nyss hem. Vilken resa med taxin alltså… När jag sade att han skulle till Södermalm så frågade han vad det var… När vi sade Slussen var han fortfarande frågande… Nu är jag i alla fall hemma – men fan skamligt att man ens ska behöva betala när man får guida + svara på 1000 frågor om vägen innan man är framme… Shame on you driver!

20120727-042919.jpg

This entry was posted in Resa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>