Picknick i Långbropark

I fredags var vi som tidigare nämnt på picknick med Emma och Julia i Långbropark. Vi hade tur med vädret så det var jätteskönt :). Tyvärr har de festa bilder på något sätt inte lagrats ordentligt eller förstörts på något sätt – vet inte om det är kameran eller minneskortet (hoppas på det sistnämnda…). Så många av bilderna (självklar de bästa) finns tyvärr inte :(. Några bilder gick i alla fall att rädda från minneskortet:

This entry was posted in Familj. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>