Trolla med Photoshop

Ibland när jag tar bilder kan det hända att jag i efterhand ser små störningsmoment i bilden som jag inte tänkte på vid fotograferingen. Det är ju därför man har Photoshop ;). Vanligtvis tycker jag inte om att redigera bilder om det verkligen inte behövs. Men ibland blir bilden bättre efter en liten ”renovering” ;). Det kan till exempel vara bra att förstärka färgerna om det är så att man vill framkalla bilden. Färgerna i ett foto kan skifta beroende på fotopapper och dess kavlitet (dvs beroende på vart ifrån man skickar efter bilderna).

I bilden nedan (fotograferad av Malin) har jag tagit bort lite störande detaljer i Photoshop innan jag skickade den på framkallning. Det är brudparet och inget annat som ska fånga blicken. Delar av föremål som syns i utkanten av en bild kan vara distraherande och styra betraktarens fokus från det man egentligen vill att folk ska titta på. Det bästa är helt klart att vara uppmärksam redan i stunden då man tar fotot men det är ju inte alltid man har tid med det.

Med hjälp av verktyget ”clone stamp tool” i Photoshop kan man kopiera en punkt i bilden och sedan klistra in den på ett annat ställe. Så gjorde jag för att få bort benen samt tältsnöret och skuggan som syns på bilden till vänster.

This entry was posted in Foto, Tips & läsvärt and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>